coverbild

Konsultsupporten

Måndag - Fredag 10.00-12.00 13.00-15.00
077-440 00 15
Sjukanmälan

Sjuk- och friskanmäl dig på 3 olika sätt! Oavsett om frånvaron avser egen sjukdom eller vård av barn (VAB) tas anmälan emot dygnet runt, året runt.
För att få sjuklön måste du komma ihåg att sjukanmäla dig direkt när du blir sjuk!

SMS:
Skriv sjuk, vab eller frisk följt av mellanslag och ditt personnummer. Exempel: sjuk 5005051234, vab 5005051234 eller frisk 5005051234. Skicka till 711 20.

En sköterska kommer att ringa upp dig under dagen för sjukanmälan, se därför till att telefonen du SMS:ar från finns tillgänglig. När du skickat iväg ditt SMS kommer du att erhålla en SMS-bekräftelse, där du ser om din sjukanmälan blivit korrekt registrerad. Försäkra dig om att din mobiltelefonen inte döljer telefonnumret för mottagaren. Det tillkommer ingen extra kostnad utöver ordinarie SMS-kostnad.

Webben:
Gå till http://sjukanmalan.se Sjuk eller friskanmäl dig till höger på sidan genom att ange ditt personnummer och det telefonnummer som våra sjuksköterskor kan nå dig på under din frånvaro. Försäkra dig om att din anmälan mottagits innan du lämnar sidan.

Telefon:
Ring 08-555 987 87 och följ instruktionerna. Försäkra dig om att din anmälan mottagits innan du lägger på luren. En sköterska ringer upp dig under dagen, så se till att vara tillgänglig på det nummer du angett. Friskanmälan görs på samma nummer.

Vårdsamtalet
En sjuksköterska ringer upp dig dag 1, 3, 8, 15 samt 28 för att höra hur du mår, ge rådgivning och svar på medicinska frågor. Beroende på symptom kan sköterskan ge dig råd om egenvård eller råd att uppsöka läkare. Hälsodialogen är öppen för registrering dygnet runt och året om. Kontakt från sjuksköterska sker 08.00-17.00 måndag-fredag samt under helger kl. 10.00-14.00.

Rehabsamtal
Om sjuksköterskan bedömer att det finns osäkerhet kring dina möjligheter att komma tillbaka till arbetet inom en snar framtid, om din frånvaroorsak är komplex eller om din sjukfrånvaro är arbetsrelaterad, kommer du att bli kontaktad av en rehabiliteringsspecialist. Syftet är att identifiera problematiken i ärendet och samtidigt ge stöd till din chef att arbeta fram en handlingsplan med rekommendationer som ökar dina möjligheter att bli frisk och kunna återgå till ditt arbete så snart som möjligt. Rapporter som lämnas till chef måste alltid godkännas av dig innan.

Friskanmälan
Kom ihåg att friskanmäla dig samma dag som du är tillbaka i arbete. Exempelvis om din sista sjukdag är en onsdag så friskanmäler du dig på torsdag morgon när du är tillbaka på jobbet igen

Lagar och Regler om Sjukanmälan

Krya på dig!

 


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15