Konsultsupporten

Måndag kl 12.00-16.00 Tisdag - Torsdag kl 10.00-16.00 (Lunchstängt 12.00-13.00) Fredag kl 9.00-12.00
077-440 00 15
Sjukanmälan

Sjuk- och friskanmäl dig på 3 olika sätt! Oavsett om frånvaron avser egen sjukdom eller vård av barn (VAB) tas anmälan emot dygnet runt, året runt. 
Sjuklön utbetalas från den dagen du sjukanmäler dig, och kan ej justeras i efterhand!
Om du blir sjuk så du behöver gå hem från jobbet innan arbetsdagen är slut, så är det väldigt viktigt att du sjukanmäler dig samt kontaktar oss på Konsultsupport med tidsuppgifter om när du gått hem från jobbet. Mail: konsultsupport@adecco.se Telefonnummer: 077 44 000 15.

SMS:
Skriv sjuk, vab eller frisk följt av mellanslag och ditt personnummer. Exempel: sjuk 5005051234, vab 5005051234 eller frisk 5005051234. Skicka till 711 20.

En sköterska kommer att ringa upp dig under dagen för sjukanmälan, se därför till att telefonen du SMS:ar från finns tillgänglig. När du skickat iväg ditt SMS kommer du att erhålla en SMS-bekräftelse, där du ser om din sjukanmälan blivit korrekt registrerad. Försäkra dig om att din mobiltelefonen inte döljer telefonnumret för mottagaren. Det tillkommer ingen extra kostnad utöver ordinarie SMS-kostnad. Telefonnumret som sjuksköterskorna ringer ifrån är 021-800 888.

Webben:
Gå till http://sjukanmalan.se Sjuk eller friskanmäl dig till höger på sidan genom att ange ditt personnummer och det telefonnummer som våra sjuksköterskor kan nå dig på under din frånvaro. Försäkra dig om att din anmälan mottagits innan du lämnar sidan.

Telefon:
Ring 08-555 987 87 och följ instruktionerna. Försäkra dig om att din anmälan mottagits innan du lägger på luren. En sköterska ringer upp dig under dagen, så se till att vara tillgänglig på det nummer du angett. Friskanmälan görs på samma nummer.

Vårdsamtalet
En sjuksköterska ringer upp dig dag 1, 3, 8, 15 samt 28 för att höra hur du mår, ge rådgivning och svar på medicinska frågor. Beroende på symptom kan sköterskan ge dig råd om egenvård eller råd att uppsöka läkare. Hälsodialogen är öppen för registrering dygnet runt och året om. Kontakt från sjuksköterska sker 08.00-17.00 måndag-fredag samt under helger kl. 10.00-14.00.

Rehabsamtal
Om sjuksköterskan bedömer att det finns osäkerhet kring dina möjligheter att komma tillbaka till arbetet inom en snar framtid, om din frånvaroorsak är komplex eller om din sjukfrånvaro är arbetsrelaterad, kommer du att bli kontaktad av en rehabiliteringsspecialist. Syftet är att identifiera problematiken i ärendet och samtidigt ge stöd till din chef att arbeta fram en handlingsplan med rekommendationer som ökar dina möjligheter att bli frisk och kunna återgå till ditt arbete så snart som möjligt. Rapporter som lämnas till chef måste alltid godkännas av dig innan.

Friskanmälan
Kom ihåg att friskanmäla dig samma dag som du är tillbaka i arbete. Exempelvis om din sista sjukdag är en onsdag så friskanmäler du dig på torsdag morgon när du är tillbaka på jobbet igen

Här nedan kan du öppna & spara ner ett dokument med informationen du behöver för att sjuk & friskanmäla dig!

Sjuk & friskanmälan

Lagar och Regler om Sjukanmälan

Krya på dig!

Frånvarorapportering i Adecco Time

Alla ordinarie konsulter har möjlighet att komma åt Adecco Times sjukfrånvaroregistrering, antingen via appen eller browser. Det finns två versioner av applikationen, en fullversion och en lightversion. Fullversionen är tillgänglig för dig som tidrapporterar via Adecco Time och innebär att du kan rapportera både tid och sjukfrånvaro eller vård av barn. Lightversionen är tillgänglig för övriga användare som inte tidrapporterar via appen eller browser och kommer endast ge möjlighet att registrera sjukfrånvaro och vård av barn.

Rutinen kring sjukanmälningar till Euro Accident är oförändrad och du ska fortsätta anmäla din sjukfrånvaro dit på samma sätt som tidigare på något av följande sätt:

SMS:

Skriv sjuk, vab eller frisk följt av mellanslag och ditt personnummer till 711 20.

Webben:

Gå till http://sjukanmalan.se. Sjuk eller friskanmäl dig på sidan genom att ange ditt personnummer och ditt telefonnummer.

Telefon:

Ring 08-555 987 87 och följ instruktionerna.

Här är manualen för hur du registerar din sjukfrånvaro i appen.

Studenter omfattas inte av den nya rutinen för frånvaroregistrering och ska fortsätta anmäla sin sjukfrånvaro på samma sätt som tidigare.


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15