Sjukanmälningar

Om du blir sjuk och inte kan arbeta är det viktigt att du sjukanmäler dig direkt. Du kan göra det via din webläsare, per sms eller telefon; för mer utförlig information vänligen se: https://indeccoo.wpengine.com/support/sjukanmalan/

Anmälan kan ske när som helst på dygnet och du blir även kontaktad av en sjuksköterska under dagtid för rådgivning.

Om sjukanmälan inte kommer in i tid har du inte rätt till sjuklön för tiden före din sjukanmälan.

 

Från kollektivavtal för arbetare §12 Mom1: 
Vid frånvaro på grund av sjukdom, olycksfall eller arbetsskada ska arbetstagaren omgående göra anmälan till arbetsgivaren. Arbetstagaren har inte rätt till sjuklön för tid innan sådan anmälan gjorts.

Från kollektivavtal för tjänstemän §10.1:
Sjuklön ska som huvudregel inte betalas för tid innan arbetsgivaren fått anmälan om sjukdomsfallet (8 § första stycket lagen om sjuklön).

 


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15