Adeccos Medarbetarenkät

Nu är det dags för Adeccos Medarbetarenkät!

 

Med start i april kommer vi att skicka ut en medarbetarundersökning till våra konsulter. Den är mycket kortare än tidigare och den kommer att gå ut två gånger per år. En gång på våren och en gång på hösten. Det ger oss möjligheter att agera snabbare på feedback.
Vi är väldigt glada att du arbetar hos oss. Inom Adecco Group arbetar vi med ständiga förbättringar och vi vill ställa några frågor till dig kring hur du upplever ditt uppdrag och Adecco Group som arbetsgivare.

Du svarar helt anonymt och enkäten består av 9 frågor. Svaren sammanställs till respektive kontor och används till att göra förbättringar framöver.  Våra medarbetare är oerhört viktiga för oss så vi är väldigt tacksamma om du vill bidra till vår förbättring och utveckling genom att ge oss din feedback.

 

Kontorschefen tillsammans med konsultcheferna, beslutar hur resultatet ska presenteras. När svarstiden löpt ut återkommer vi med resultatet till dig.

Svarstid: 4 -18 april 2018.

 

 

Lycka till!

Jacob Lundberg, VD


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15