slideshow pic 1 slideshow pic 2 slideshow pic 3
Nyheter
Uncategorized - april 23, 2020

Education Covid-19!

Adecco Global has developed a highly relevant and valuable education with a subsequent about Covid-19. How should you act responsibly to avoid beco...
Uncategorized - april 23, 2020

Utbildning Covid-19!

The Adecco Group har globalt tagit fram en ytterst relevant och värdefull utbildning om Covid-19. Hur ska du hantera rådande situation för att i mö...
Uncategorized - april 16, 2020

Info kring kollektivavtal samt lönerevision

Hej Adeccokonsult!  Nedan kommer information om avtalsrörelsen som påverkar vår process kring lönerevisionen.  På grund av den ekonomiska situ...
Uncategorized - april 14, 2020

Nya telefontider – Konsultsupporten

Utökade telefontider från tisdag 14:e april Från och med tisdag den 14:e april kommer vi att förändra våra telefontider för att bättre kunna möte e...
Uncategorized - mars 16, 2020

Senaste information Coronavirus 7/4

Hej Adeccomedarbetare!  Här kommer en uppdaterad information gällande policies kopplat till Coronaviruset.  Medarbetare som kan ha u...
Uncategorized - mars 5, 2020

Information Coronavirus – English version

Hi Adecco Consultant! We would like to inform you about Adecco’s policies regarding the Coronavirus. Employees who may have been exposed to c...
Uncategorized - mars 5, 2020

Information Coronavirus

Hej Adeccokonsulter!  Vi vill informera er om Adeccos policies gällande Coronaviruset.  Medarbetare som kan ha utsatts för...

Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15