coverbild
Adecco Sverige

Adecco är en global HR-partner som skapar mervärde åt kunder och medarbetare genom att sätta individens utveckling och kundens behov i fokus. Vår vision är att vara kundens och medarbetarens naturliga val. Koncernen Adecco S.A. är en av världens största HR-partner med ca 5 100 kontor i ca 60 länder spridda över hela världen. Inom koncernen arbetar 31 000 personer. Det gör oss till en av världens största arbetsgivare med över 3 miljoner människor som jobbar för Adecco under ett år.

Adecco är registrerat i Schweiz och noterat på Swiss Exchange i Zürich. År 2018 uppnådde koncernen en omsättning på 23,7 miljarder Euro. I Sverige är Adecco ett auktoriserat bemanningsföretag med ca 40 kontor spridda över hela landet. Omsättningen år 2017 uppgick till ca 3,3 miljarder SEK. Förutom uthyrnings- och rekryteringstjänster erbjuder Adecco lösningar inom bland annat outsourcing, ledarskapsutveckling, kompetensutveckling och karriärrådgivning.

Kvalitets- och Miljöarbete
Adeccos kvalitetsmål är ”Nöjda kunder” och ”Nöjda medarbetare”. Adecco strävar ständigt efter att förbättra service- och kvalitetsnivån. I syfte att mäta, följa upp och ständigt förbättra genomför vi flera gånger per år kund- och medarbetarundersökningar. Adeccos verksamhet bedrivs med utgångspunkt i ett verksamhetssystem utformat enligt kraven för ISO 9001 samt 14001. Verksamhetssystemet styr våra administrativa rutiner internt såväl som hur vi arbetar med genomförandet av uppdrag inom rekrytering, uthyrning, entreprenad och utvecklingstjänster. Vidare finns affärsidé, policys, övergripande strategier för utveckling och ständiga förbättringar m.m. inom ramen för systemet. Adeccos verksamhetssystem är certifierat av Bureau Veritas.


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 010–173 73 00