Fackförbund och Kollektivavtal

Här hittar du information från fackförbunden Akademikerföreningen, Unionen och Transportarbetareförbundet samt kollektivavtalen.

SACO
SACO består av 26 självständiga fackförbund med den gemensamma nämnaren att de är yrkes- och examensgrupper. SACO har ca 556.000 medlemmar. Läs mer på SACOs hemsida http://www.saco.se/

Information om Akademikerföreningen

Unionen

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund. Vi är 600 000 medlemmar, varav mer än 30 000 förtroendevalda på över 65 000 arbetsplatser. Unionen är ett fackförbund där alla tjänstemän på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlemmar. Det är oavsett befattning, utbildning eller lön.

Om du är medlem i Unionen och är anställd som tjänsteman på något av kontoren i Arvika, Enköping, Eskilstuna, Fagersta, Falun, Göteborg, Karlstad, Kista, Kungsbacka, Ludvika, Sandviken, Stockholm, Södertälje, Uppsala eller Västerås företräds du av klubbstyrelsen på Unionenklubben på Adecco. Klubben har idag över 800 medlemmar. Om du loggar in på www.unionen.se hittar du klubbens klubbwebb under Mitt lokala fack. På klubbwebben finns information från styrelsen och även möjligheten att diskutera med andra medlemmar. Klubbstyrelsen består av förtroendevalda medlemmar bland Adeccos/Akkodis anställda. Är du själv intresserad av ett förtroendeuppdrag så tveka inte att höra av dig till klubbstyrelsen! (Om du är anställd på något av Adeccos övriga kontor företräds du av Unionens regionala ombudsmän).

Om du inte redan är medlem kan du bli det på www.unionen.se, det går också bra att ringa Unionens medlemsregister på 0770-870 870. Om du är medlem i Unionen, men inte hört något ifrån Unionenklubben på Adecco har du troligtvis inte meddelat Unionens medlemsregister att du jobbar på Adecco. Gör det snarast så du inte går miste om viktig information från din klubb.

Klubbstyrelsen företräder sina medlemmar i alltifrån löneförhandlingar till enskilda tvister och att vi arbetar för att du ska få en bättre arbetsmiljö. Företagsledningen vid Adecco måste förhandla med oss om allt från omorganisationer till ärenden rörande enskilda individer. Att vara medlem i ett fackförbund ger dig en försäkring om att allt ska går rätt till juridiskt och enligt det kollektivavtal som är knutet till arbetsplatsen. Som medlem i Unionen har du också förmånen att kunna skaffa dig själv och din familj ett bra försäkringsskydd, gå in på Unionens hemsida och läs mer om detta.

Då företaget bara har skyldighet att förhandla med de förbund som de har avtal med är det viktigt att vara rätt organiserad. Man ska vara medlem i det förbund som har avtalet på arbetsplatsen helt enkelt. Är du medlem i något annat förbund och byter till Unionen begär du att få ett övergångsbevis, då får du tillgodoräkna dig hela tiden i förbundet och A-kassan.

Tveka inte att höra av dig till klubben om du har frågor, behöver hjälp eller vill diskutera din jobbsituation. Du når klubbstyrelsen via e-post unionen-klubben@adecco.se. Du är även välkommen att ringa direkt till klubbordföranden Rahim Hamidsales 073 684 70 70 eller vice ordförande Kristin Gutberg 072 517 08 08.

Transportarbetareförbundet
Transport har främst medlemmar inom åkeri, oljedistribution, bevakning, tidningsdistribution, taxi, buss, flyg och stuveri. Läs mer på Transportarbetareförbundets hemsida http://www.transport.se/

Kollektivavtal

Kollektivavtalet för tjänstemän hittar du här. Löneavtalet för tjänstemän hittar du här.

Här hittar du kollektivavtalen för arbetare. 

Policys

Code of Conduct

IT Policy

Integritetspolicy


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 010–173 73 00