Konsultsupporten

Måndag-Fredag 08:00-12:00
077-440 00 15
Förmåner

Passa på att utnyttja fördelarna med att vara konsult hos Adecco! Adecco vill förbätta din arbetssituation och bidra till friskvård. Följande samarbeten gäller över hela landet och för alla anställda, oavsett anställningstid. Med tiden kommer fler erbjudanden att komma till och andra att förändras, så titta in på sidan då och då.

Friskvårdsbidrag
Adeccos policy och rutin för friskvårdsbidrag gäller för samtliga anställda i Adecco Sweden och inga lokala avvikelser eller undantag får ske.
Adecco ger ett bidrag (en personalförmån) för enklare motion. Hur stort bidrag du får beror på hur länge du varit anställd men det är från 1000kr till 3000 kr/person/ kalenderår inkl. moms. 3 mån-1 år: 1000 kr. 1-2 år: 1 500 kr. 2-3 år: 2 000 kr. 3-4 år: 2500 kr. Mer än 4 år: 3000 kr.

Du kan ta ut årets friskvårdsbidrag fram till den 31/12 samma år. Kvittot ska vara daterat det år du önskar ta ut ditt friskvårdsbidrag. Du är själv ansvarig för att säkerställa att du skickat in ditt kvitto i god tid till oss. Ev förseningar med posten kan vi inte ta hänsyn till. Kommer du in med kvittot efter årsskiftet så saknar kvittot giltighet.

Se länk nedan till Skatteverket med deras tabell för vad som är giltig att nyttja för sitt friskvårdsbidrag.

Tjänstlediga har ej rätt till friskvårdsbidrag, däremot har föräldralediga rätt att nyttja friskvårdsbidraget. Det beräknas då på samma sätt som om de vore i tjänst. För vikarier samt övriga korttidsanställda anpassas bidraget till deras anställningstid t.ex. 500 kr/halvår, 250 kr/3 mån osv. Är du anställd i Adecco Student AB har du rätt till 500kr/kalenderår så länge du arbetat minst 200 timmar. Adecco har samarbete med flera olika stora träningspartners, se nedan, där anställda också får rabatt.

Vid avslut av anställning gäller att friskvårdsbidrag enbart betalas ut för den period av året du är anställd. Årets bidrag reduceras till de månader du varit anställd. Se exempel nedan. Vi måste ha din ansökan hos oss innan anställningen avslutas.

Exempel 1:
Emma började sin anställning 20190101 och slutar 20190731.

Eftersom hon har varit anställd inom perioden 3 månader & 1 år, så har hon rätt till 1000 kr som man då delar upp på antal arbetade månader för det pågående året. 1000 / 12 = 83. 83 * 7 = 583. Emma har då rätt till 583 kronor

Exempel 2:
Johan började sin anställning 20140201 och slutar 20190325.

Eftersom han har varit anställd i mer än 4 år så har han rätt till 3000 kr som man då delar upp på antal arbetade månader för det pågående året. 3000 / 12 = 250. 250 * 3 = 750. Johan har rätt till 750 kronor

Skatteverket

Nordic Wellness

Fitness24Seven

Actic

Friskvårdsbidragsansökan
Ansöker om friskvårdsbidrag gör du genom att fylla i blanketten nedan och skicka in den till lönavdelningen tillsammans med dina kvitton.

Friskvårdsbidrag Adecco Sweden

Friskvårdsbidrag Adecco Student

Sponsring av lopp
Adecco betalar startavgifter upp till 500 kr för gemensamma motionslopp som Vårruset, Lidingöloppet, Vasaloppet etc. (förmånsbeskattas om det inte sker som en gruppaktivitet).

Observera att detta INTE gäller de som är anställda i Adecco Student AB, utan endast Adecco Sweden AB/Modis.

För att få ersättning för startavgiften så fyller man i en blankett för reseräkning utlägg, bifogar kvitto och skickar in till sin Business Manager för godkännande. Blanketten behöver vara löneavdelningen tillhanda senast månaden efter kvittot är utskrivet.

Trygg Rygg
Trygg Rygg är en Nordentäckande hälsovårdsleverantör som tillhandahåller legitimerade naparapat- och kiropraktiktjänster. Tjänsten är avdragsgill för företaget och förmånsbeskattas ej för den enskilde. Behöver du behandling – få ett godkännande för behandling av din närmaste chef, välj vilken klinik du vill gå till och ring själv för att boka tid. För att hitta en klinik, besök Trygg Ryggs hemsida på www.tryggrygg.se. Vid bokning av behandling; ange vilket företag du ringer ifrån samt hänvisa till vårt avtal. Du måste också uppge ditt namn och personnummer. Första gången krävs ingen skriftlig rekvisition, vilket möjliggör behandling utan dröjsmål vid akuta besvär. Kostnaden för den enskilde är 150 kr som erläggs kontant vid behandlingstillfället. Adecco betalar resterande 549 kr för behandlingen. Behöver du fler behandlingar skall skriftlig rekvisition medtas till naprapaten/kiropraktorn. Alla anställda i Adecco Sweden (ej Adecco Student) omfattas av detta avtal. Kontakta personalavdelningen om du har frågor.

Trygg Rygg Rekvisitionsblankett

Synoptik
Anställda inom företaget och deras familj (familj – de som är mantalsskrivna på samma adress) har följande förmåner på Synoptik:

15 % rabatt på linsabonnemang Linser All-Inclusive™

25 % rabatt på solglasögon

25 % rabatt på glasögon

25% rabatt på glasögonabonnemang Glasögon All-Inclusive ™

50 % rabatt på ett andra par

Rabatterna gäller på ordinarie priser och kan ej kombineras med andra rabatter. Erbjudandet erhålles via http://businessprivat.synoptik.se/ och ett sms eller utskrivet erbjudande visas upp i butik för att få ta del av erbjudandet. Om du har behov av terminalglasögon i ditt arbete, skaffar du det via Synoptik. Ta kontakt med din konsultchef för hjälp. Titta på utbudet på Synoptiks hemsida http://www.synoptik.se/

Synoptik Rekvisitionsblankett

Utveckling, uppföljning och coachning
Som anställd konsult har du en ansvarig Business Manager som bl.a. ser till att du har passande uppdrag. När du arbetar hos våra kunder kommer din Business Manager att hålla kontakten med dig och kunden för att säkerställa att ni båda är nöjda och att uppdraget löper på som planerat. BM besöker dig på arbetsplatsen, bjuder in dig till kontorets aktiviteter och arbetar för att du har det bra.

Kompetensutveckling
Förutom den kompetensutveckling som kommer automatiskt när du arbetar med olika uppdrag får alla Adeccos ordinarie konsulter tillgång till en webbtjänst. Klicka här för att läsa mer.

Frivillig gruppförsäkring
Adecco har ett samarbete med försäkringsbolaget If och arbetsgivarorganisationen Almega vilket innebär att du som konsult har möjlighet att teckna upp till 8 försäkringar. Gruppförsäkringar är frivilliga och du som anställd betalar premien själv. Här hittar du mer information. Om du har frågor eller vill ansöka om försäkringen så kontaktar du If direkt, ring 08-792 72 27 eller mejla gruppforsakring@if.se.


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15