Semester

Hur ser semesteråret ut?
Semesteråret löper från den 1 april till den 31 mars. Den betalda semester som du tar ut under semesteråret, är intjänad under föregående år, mellan den 1 april till den 31 mars. Arbetar du heltid så är full betald semester för semesteråret 25 dagar.

Hur räknar jag ut hur många dagar betald semester jag har inför semesteråret 2023?
För att räkna ut hur många betalda semesterdagar du kommer att ha den 1 april 2023, då nästa semesterår börjar, så utgår du från intjänandeåret som är föregående år mellan den 1 april och den 31 mars. För att göra en snabb och översiktig beräkning kan du anta att du tjänar in omkring 2 betalda semesterdagar per månad, om du har arbetat heltid.

Har du varit tjänstledig under en period så har du inte tjänat in någon semester under den perioden. Gäller tjänstledigheten endast någon enstaka dag så påverkar inte det din intjänade semester. Har du varit föräldraledig eller sjukskriven under en längre period så gäller särskilda regler. Läs gärna i semesterlagen eller kontakta konsultsupporten för att få reda på vad som gäller då. Har du inte tjänat in full semester så blir resterande semesterdagar upp till 25 obetalda semesterdagar, det vill säga dagar som du inte får någon ersättning för.

Hur ansöker jag om semester?
Ansöker om semester gör du alltid till din Business Manager.

Att tänka på inför sommarsemestern
Årligen under mars-april kommer du att få en blankett från din Business Manager där du får ansöka om din sommarsemester. Sommarsemester har du mellan den 1 juni tom den sista augusti. Enligt semesterlagen så har Adecco som arbetsgivare skyldighet att förlägga/bevilja ledighet i minst fyra veckor under sommarperioden.

Hur fungerar det med obetald semester?
Du som konsult har rätt till 25 dagars semester under varje semesterår, har du inte jobbat under föregående semesterår/intjänandeår så är dessa dagar obetalda. Dock har arbetstagaren bara rätt till 5 dagars semester (obetald) sitt första semesterår om han/hon börjar efter den 31 augusti. När det nya semesteråret börjar 1 april har man rätt till sina intjänade dagar samt rätt att ta ut obetalda dagar upp till max 25 semesterdagar under semesteråret.

För att förklara detta lite närmare har vi valt att ha med ett exempel:
Om du anställs den 1 september 2021, har du rätt till 5 dagars obetald semester fram till och med semesterårets slut den 31 mars 2023. Den 1 april kommer du ha rätt till 25 dagars semester, där kommer omkring 14 dagar att vara betalda.

När ser jag på lönespecifikationen hur många semesterdagar jag har nästa semesterår?
I och med att vi har efterskottslöner på Adecco så ser du hur många semesterdagar du har för det nya semesteråret på lönespecifikationen i maj. Detta för att det är den lönespecifikationen som gäller april månad.

Funderar du över hur intjänande av semesterdagar fungerar?
Semesteråret på Adecco sträcker sig från 1 april till 31 mars året därpå. Man tjänar in semesterdagar året innan de kan tas ut. Under intjänandeåret tjänar man alltså in de semesterdagar som man sedan kan ta ut under nästkommande år. Alla semesterår är även intjänandeår för nästkommande semesterår. Man räknar på att man tjänar in ungefär 2 dagars betald semester i månaden (vid 25 dagars semester).

Har du som konsult inte arbetat ett helt intjänandeår utan till exempel endast tjänat in 15 betalda semesterdagar fyller man alltid på med obetalda dagar så att man alltid har totalt 25 dagar totalt (betalda och obetalda dagar tillsammans). Detta styrs av semesterlagen. De nya semesterdagarna syns på lönespecifikationen först i maj eftersom det är eftersläpande lön. Dock kan du ta ut dem från den 1 april varje år.

Om man inte tagit ut alla sina semesterdagar innan semesteråret är slut betalas de ut i pengar eller lägger sig som sparade dagar. Dock kan du endast spara de dagar som överstiger 20. Det innebär att du alltså måste ha fått mer än 20 betalda dagar för att någon ska kunna sparas. Fick du vid semsterårets början 22 betalda dagar så kan du spara 2 dagar, fick du 25 dagar så kan du spara 5 etc. Kom du inte upp i över 20 betalda dagar vid semesterårets början så betalas alla kvarvarande semesterdagar ut. Om du börjar din anställning före den 31 augusti så har du rätt till 25 obetalda semesterdagar att nyttja fram till den 31 mars. Om du börjar din anställning efter den 31 augusti får du 5 obetalda semesterdagar att nyttja fram till den 31 mars.

För att räkna ut antal betalda semesterdagar för dig som konsult gör du så här: Ta antalet dagar du har varit anställd (inklusive helger och andra lediga dagar. Har du varit tjänstledig drar du bort det från totalen), dela antalet med 365 (dagar per år) gånger semesterrätten (för det allra mesta 25 dagar men det finns även de som har en semesterrätt på 30 dagar per år). ex. anställd i 243 dagar (1aug till 31 mars) / 365 (dgr/år) * 25 (semesterrätten) = 16,64. Antalet betalda semesterdagar blir då 17 då man alltid avrundar uppåt.


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 010–173 73 00