Konsultsupporten

Måndag-Fredag 08:00-17:00
077-440 00 15
Sjukanmälan

Oavsätt om frånvaron avser egen sjukdom eller vård av barn (VAB) så tas anmälan emot dygnet runt, året runt. Sjuklön utbetalas från den dagen du sjukanmäler dig, och kan ej justeras i efterhand! Man ska sjuk- och friskanmäla sig till Euroaccident (se nedan om tillvägagångssätt) samt så ska man även registrera sin frånvaro i AdeccoTime appen (se nedan).

Euroaccident
Till Euroaccident anmäler man sin första sjuk/vab-dag samt så friskanmäler man sig när man ska åter till arbetet. Det finns tre olika tillvägagångssätt:

Webben:
Gå till http://sjukanmalan.se Fyll i ditt personnummer, välj orsak samt fyll i telefonnummer som våra sjuksköterskor kan nå dig på under din frånvaro. Försäkra dig om att din anmälan mottagits innan du lämnar sidan

SMS:
Skriv sjuk, vab eller frisk följt av mellanslag och ditt personnummer. Exempel: sjuk 5005051234, vab 5005051234 eller frisk 5005051234. Skicka till 711 20.

När du skickat iväg ditt SMS kommer du att erhålla en SMS-bekräftelse, där du ser om din sjukanmälan blivit korrekt registrerad. Det tillkommer ingen extra kostnad utöver ordinarie SMS-kostnad. Telefonnumret som sjuksköterskorna ringer ifrån är 021-800 888.

Telefon:
Ring 08-555 987 87 och följ instruktionerna. Försäkra dig om att din anmälan mottagits innan du lägger på luren. Friskanmälan görs på samma nummer.

Friskanmälan:
Kom ihåg att friskanmäla dig samma dag som du är tillbaka i arbete. Exempelvis om din sista sjukdag är en onsdag så friskanmäler du dig på torsdag morgon när du är tillbaka på jobbet igen

Vårdsamtal:
En sjuksköterska ringer upp dig dag 1, 3, 8, 15 samt 28 för att höra hur du mår, ge rådgivning och svar på medicinska frågor. Beroende på symptom kan sköterskan ge dig råd om egenvård eller råd att uppsöka läkare. Hälsodialogen är öppen för registrering dygnet runt och året om. Kontakt från sjuksköterska sker 08.00-17.00 måndag-fredag samt under helger kl. 10.00-14.00, från telefonnummer: 021-800 888.

Rehabsamtal
Om sjuksköterskan bedömer att det finns osäkerhet kring dina möjligheter att komma tillbaka till arbetet inom en snar framtid, om din frånvaroorsak är komplex eller om din sjukfrånvaro är arbetsrelaterad, kommer du att bli kontaktad av en rehabiliteringsspecialist. Syftet är att identifiera problematiken i ärendet och samtidigt ge stöd till din chef att arbeta fram en handlingsplan med rekommendationer som ökar dina möjligheter att bli frisk och kunna återgå till ditt arbete så snart som möjligt. Rapporter som lämnas till chef måste alltid godkännas av dig innan.

Här nedan kan du öppna & spara ner ett dokument med informationen du behöver för att sjuk & friskanmäla dig till Euroaccodent Sjuk & friskanmälan 

Frånvarorapportering i Adecco Time
Alla ordinarie konsulter har möjlighet att komma åt Adecco Times sjukfrånvaroregistrering, antingen via appen eller via browser. Det finns två versioner av applikationen, en fullversion och en lightversion. Fullversionen är tillgänglig för dig som tidrapporterar via Adecco Time och innebär att du kan rapportera både tid och sjukfrånvaro eller vård av barn. Lightversionen är tillgänglig för övriga användare som inte tidrapporterar via appen eller browser och kommer endast ge möjlighet att registrera sjukfrånvaro och vård av barn. Om du av någon anledning inte kan använda appen så hänvisar vi till webverstionen som fungerar på samma sätt  AdeccoTime

Här är manualen för hur du registerar din sjukfrånvaro i appen.

Studenter omfattas inte av den nya rutinen för frånvaroregistrering och ska fortsätta anmäla sin sjukfrånvaro på samma sätt som tidigare.

Lagar och Regler om Sjukanmälan

Krya på dig!


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15