coverbild
Rutin Frånvaroanmälan

Här kan du läsa Frågor & Svar om bland annat frånvaroanmälan.

Sjuk/vab/frisk-anmälanHur gör jag?

1) Anmäl din frånvaro till Adecco via detta formulär.

2) Meddela din uppdragsgivare (den kund du arbetar hos) om din frånvaro enligt överenskomna rutiner för arbetsplatsen. Prata med din konsultchef om du känner dig osäker på vad som gäller för just dig.

I de fall då du arbetar för en kund där vi ska ersätta dig vid frånvaro ska du också alltid ringa vår jourtelefon enligt separata rutiner för detta. Under dagtid kontaktar du din konsultchef. Din konsultchef har informerat dig om detta, ifall det är aktuellt för dig.

3) Friskanmäl dig så snart du eller ditt barn mår bättre via detta formulär.

Studentanställd
Om du är anställd i Adecco Student ska du fråga din Business Manager vilken rutin som gäller för dig.

När ska jag anmäla frånvaro?
Utgångspunkten är att du ska anmäla din frånvaro så snart du/ditt barn upplever sjukdomssymtom av den karaktär att du inte kommer kunna närvara vid ditt nästkommande planerade arbetspass.

Oavsett om frånvaron avser egen sjukdom eller vård av barn (vab) så ska både anmälan om frånvaro samt anmälan om frisk skickas in till Adecco.

Om du har anmält vab och sedan själv blir sjuk kommande dag så behöver du skicka in en friskanmälan för att stänga vab:en och sedan skicka in en sjukanmälan för att meddela att du själv är sjuk.

Sjuklön utbetalas från den dagen du sjukanmäler dig, och kan ej justeras i efterhand! Det är därför väldigt viktigt att du anmäler din frånvaro enligt de rutiner som finns.

Medarbetare frånvarodag 1–15

Kontakt med din Business Manager

Efter att du anmält din frånvaro kommer din Business Manager kontakta dig för att stämma av hur du mår. Tillsammans lägger ni upp en plan för kontakt framåt. Du som medarbetare ska efter bästa förmåga delta i planeringen för återgång i arbete.

Läkarintyg ska mailas till Adecco från och med sjukdag 8

Från och med sjukdag 8 behöver vi ett läkarintyg från dig. Du mailar ditt läkarintyg till: sjukanmalan@adecco.se. Det går bra att scanna eller ta en bild på ditt intyg. Intyg via vanlig post undanbedes.

Om du är anställd i Adecco Student mailar du ditt läkarintyg till din Business Manager.

Om du inte är frisk efter 7 dagar behöver du således uppsöka läkare och maila läkarintyg till oss. Saknar vi läkarintyg från dig kan vi inte betala ut sjuklön från och med dag 8. Det är därför väldigt viktigt att du inkommer med ditt läkarintyg.

Ansökan om sjukpenning hos Försäkringskassan från dag 15

Från och med sjukdag 15 skickar vi ditt sjukärende till försäkringskassan. Du behöver från och med dag 15 ansöka om sjukpenning hos försäkringskassan då du inte längre erhåller sjuklön från oss.

Smittbärarpenning

Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning. Du ska inte ansöka om smittbärarpenning om du är sjuk och inte kan arbeta, då ska du istället sjukanmäla dig som vanligt. Läs om huruvida du kan ansöka om smittbärarpenning eller ej här.

Du anmäler smittbärarpenning till Adecco genom att maila sjukanmalan@adecco.se. Ange ditt personnummer eller anställningsnummer i mailet.

När du inte längre ska ha smittbärarpenning mailar du sjukanmalan@adecco.se och anger även då personnummer eller anställningsnummer samt att du önskar friskanmäla dig från smittbärarpenning.

Om du har anmält smittbärarpenning och sedan själv blir sjuk ska du maila konsultsupporten och meddela att du inte längre har smittbärarpenning. Utöver det ska du även sjukanmäla dig via fomuläret ovan.

Observera att Adecco inte betalar ut någon ersättning för smittbärarpenning, utan att du själv behöver ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Läs mer och ansök om smittbärarpenning här.


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 010–173 73 00