coverbild
Rutin frånvaroanmälan

Sjuk-/VAB-anmälan

1) Anmäl din frånvaro till Adecco. Detta görs via formulär på Indecco. Du når också formuläret via länk som med fördel kan sparas ned som favorit. Du hittar länken nedan. När du skickat in formuläret får du en bekräftelse.

Länk till formulär för anmälan av sjuk, VAB och frisk:
Sjukanmälan

2) Meddela din uppdragsgivare (den kund du arbetar hos) om din frånvaro enligt överenskomna rutiner för arbetsplatsen. Prata med din Business Manager om du känner dig osäker på vad som gäller för just dig.

I de fall då du arbetar för en kund där vi ska ersätta dig vid frånvaro ska du också alltid ringa vår jourtelefon enligt separata rutiner för detta. Under dagtid kontaktar du din Business Manager. Din Business Manager har informerat dig om detta, ifall det är aktuellt för dig.

Friskanmälan

Kom ihåg att friskanmäla dig så snart du eller ditt barn mår bättre. Detta görs via samma formulär som sjuk-/VAB-anmälan på Indecco eller via länken nedan.

När ska du anmäla frånvaro?
Utgångspunkten är att du ska anmäla din frånvaro så snart du upplever sjukdomssymtom av den karaktär att du inte kommer kunna närvara vid ditt nästkommande planerade arbetspass

T ex. om du får maginfluensa på söndagen och ska börja arbeta måndag morgon, sjukanmäler du dig redan på söndagen och väntar inte till måndag morgon. Sjukanmälan görs alltid i så god tid före arbetspassets start som möjligt.

Viktigt att tänka på:
Oavsett om frånvaron avser egen sjukdom eller vård av barn (VAB) så ska både anmälan om frånvaro samt anmälan om frisk skickas in till Adecco.

Sjuklön utbetalas från den dagen du sjukanmäler dig, och kan ej justeras i efterhand! Det är därför väldigt viktigt att du anmäler din frånvaro enligt de rutiner som finns.

Medarbetare frånvarodag 1–15

Kontakt med din Business Manager

Efter att du anmält din frånvaro kommer din Business Manager kontakta dig för att stämma av hur du mår. Tillsammans lägger ni upp en plan för kontakt framåt. Du som medarbetare ska efter bästa förmåga delta i planeringen för återgång i arbete.

Läkarintyg ska mailas till Adecco från och med sjukdag 8

Från och med sjukdag 8 behöver vi ett läkarintyg från dig. Du mailar ditt läkarintyg till: konsultsupport@adecco.se. Det går bra att scanna eller ta en bild på ditt intyg. Intyg via vanlig post undanbedes.

Om du inte är frisk efter 7 dagar behöver du således uppsöka läkare och maila läkarintyg till oss. Saknar vi läkarintyg från dig kan vi inte betala ut sjuklön från och med dag 8. Det är därför väldigt viktigt att du inkommer med ditt läkarintyg.

Ansökan om sjukpenning hos Försäkringskassan från dag 15

Från och med sjukdag 15 skickar vi ditt sjukärende till försäkringskassan. Du behöver från och med dag 15 ansöka om sjukpenning hos försäkringskassan då du inte längre erhåller sjuklön från oss.

Observera tillfällig ändring i kravet på läkarintyg pga. Covid-19. Försäkringskassan kräver inte läkarintyg förrän efter dag 21.
Du hittar mer information om denna förändring på försäkringskassans hemsida. 


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15