Frågor & Svar

Vad är villkoren för att kunna bli och förbli anställd i Adecco Student?
För att vara anställd i Adecco Student måste du vara antingen studerande, vara pensionär eller ha en annan huvudsaklig sysselsättning som du kan försörja dig på. I samband med att du skriver under ditt anställningsbevis måste du också bifoga ett intyg som styrker något av ovan 3 förutsättningar. Därefter måste du 2 gånger per år, 30 september och 28 februari, maila din konsultchef och bekräfta att de förutsättningar som gällde vid din anställningdag fortfarande är aktuella. Anledningen till att du behöver ha en annan huvudsaklig sysselsättning som du kan försörja dig på är för att du inte kan kombinera tillfälliga extrajobb med att få ersättning från t.ex. a-kassa eller andra bidrag.

När är jag anställd om jag jobbar via Adecco Student?
Du är enbart anställd under de dagar som du är aktiv på något uppdrag. Således räknas inte perioder mellan uppdrag in i din totala anställningstid.

Vad är det för åldersgräns för att bli anställd i Adecco Student?  
Precis som för alla andra anställningar måste arbetstagare ha fyllt 18 år för att få ingå avtal om anställning. Om arbetstagaren är under 18 år måste målsmannen samtycka till anställningsavtalet (6 kap. 12 § föräldrabalken).

Har jag någon uppsägningstid när jag jobbar för Adecco Student?
Det finns inga uttalade direktiv om uppsägningstid i kollektivavtalet när det gäller behovsanställningar vilket är fallet i Adecco Student. Du är dock skyldig att slutföra ett enskilt arbetspass när du väl infunnit dig på arbetsplatsen. Inför längre bokningar är praxis att du kommer överens med din konsultchef om vilken framförhållning du behöver ha för att eventuellt hoppa av bokningsperioden. Detta för att vi ska kunna hitta en ersättare i god tid och bibehålla en god kundrelation.

Får man en introduktion inför sin anställning i Adecco Student?
Självklart! I närhet till att du påbörjar din anställning kommer din konsultchef att boka upp ett möte med dig. Syftet med det mötet är att ge dig en bra introduktion med information om hur det fungerar att vara anställd på Adecco Student och eventuellt uppdragsspecifik information.

Vem är min konsultchef när jag jobbar extra via Adecco Student?
Eftersom du kan vara aktiv på flera olika uppdrag när du jobbar via Adecco Student så kan du också ha flera olika konsultchefer. Detta då olika uppdrag kan ha olika konsultchefer som är ansvariga. Det är den konsultchef som är ansvarig för uppdraget som du vänder dig till om du har frågor om just det uppdraget.

Kan jag ta både tjänstemannauppdrag och arbetaruppdrag när jag jobbar via Adecco Student?
Du anställs antingen på ett tjänstemannaavtal eller ett arbetaravtal. Det innebär att du enbart i enstaka fall kan ta uppdrag inom det andra avtalet. Anledningen är att det är olika kollektivavtal och därför också skiljer i diverse avsättningar. Rådgör med din konsultchef om du är osäker.

Hur får jag lönen insatt på mitt konto?
Det är viktigt att registrera ditt konto till Nordea så du får din lön insatt på ditt konto, det spelar ingen roll vilken bank du själv har ditt lönekonto i, men Nordea är den bank som hjälper Adecco med löneutbetalningarna. Din lön utbetalas den 25:e varje månad. Om den 25:e infaller på en helgdag så sker utbetalningen närmsta vardagen före. Utbetalningen sker alltid månaden efter arbetet är utfört.

HÄR kan du anmäla ditt konto om du har BankID, som anställd i Adecco Student uppger du arbetsgivarnummer är 630886. Om du inte har BankID så hänvisar vi dig att gå till ett Nordea kontor alternativt ring Nordea Support: 0771-224488

Vad är det för lägstalöner när jag är anställd i Adecco Student?
Våra lägstalöner följer alltid rådande kollektivavtal. Det är alltså den lön du minst har rätt till. Under vissa uppdrag kan det bli aktuellt med att du får en högre timlön om uppdraget är av en mer komplex karaktär. Detta är alltså fallet på vår tjänstemannasida. Om du är anställd på vår arbetarsida så är det GFL som avgör timlönen. GFL innebär att du får den snittlön som råder bland övriga på arbetsplatsen som utför samma arbetsuppgifter som du kommer att göra. På ditt anställningsbevis framkommer inte någon timlön utan den meddelas istället separat i ett mail inför varje nytt uppdrag du får via Adecco Student.

Har jag rätt till semesterersättning när jag jobbar via Adecco Student?
Absolut. Men istället för att behöva vänta ett helt år för att få en semesterlön utbetald så får du en semesterersättning i samband med varje löneutbetalning. På tjänstemannasidan är semesterersättningen på 12,5 % av din grundtimlön. Motsvarande procentsats på arbetarsidan är 13,3 %.

Finns Adecco Student på Facebook?
Visst gör vi det. Du hittar oss genom att gå in på denna länk och sedan trycker du på gillaknappen. Genom att följa vår grupp på Facebook kommer du kunna ta del av fler attraktiva extrajobb som vi lägger ut på vår vägg. Du kommer även kunna ta del av tävlingar, cv- och intervjutips, information om när vi är ute på olika skolor etc. Välkommen!

Vad är Adecco Direct för något?
Adecco Direct är Adeccos egna webbaserade bokningsverktyg. Detta använder vi oss av på större uppdrag där det finns ett större utbud av pass och där passen varierar i tidsspann och lediga platser. Se separat avsnitt i vänstermenyn om Adecco Direct för mer information.

Vad gör jag om jag vill tipsa Adecco om personer som vill jobba extra för Adecco Student?
Börja med att be personen registrera sig på vår hemsida. Därefter kan du be personen kontakta den som är regionsansvarig för Adecco Student i din region. Se våra kontaktuppgifter under Adecco Student fliken.


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 010–173 73 00