Om skatter

Adecco drar skatt enligt Skatteverkets tabeller som gäller för där du är folkbokförd, dessa går att finna här.

Varje månad får Adecco information från Skatteverket om vilken skattetabell skatten ska dras enligt och även om det finns information angående jämkning. Ligger det en aktuell jämkning på personnumret kommer vi att följa det beslut, tills det upphävs av den som begärt det. Detta kan endast göras hos Skatteverket.

För anställda i Adecco Student AB beskattas man 30% enligt Skatteverkets regler om sidoinkomst. Här gäller samma rutiner avseende jämkning. För studenterna hämtas inga uppgifter från Skatteverket som vi gör i de andra bolagen utan vill studentanställda kunna ta del av jämkningen behöver man skicka in sitt beslut från Skatteverket för att löneavdelningen ska kunna lägga in det manuellt. Vill man inte ha jämkning behöver man kontakta oss så vi tar bort den (tar slut per automatik 31 december aktuellt år om man inte säger något annat).

Om det ändå önskas att det ska dras mer i skatt, vänligen skriv ett mail till din konsultchef och ange namn, personnummer och den summa som du vill ska dras extra varje månad. Konsultchefen skickar sedan denna information vidare till Payroll.

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med den 1 januari 2019 så rapporterar arbetsgivare in en arbetsgivardeklaration på individnivå varje månad. Detta innebär att det inte längre skickas ut någon kontrolluppgift för föregående år i januari då dessa uppgifter redan finns hos Skatteverket. För mer information kring arbetsgivardeklarationen på individnivå klicka här.


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 010–173 73 00