Nytt kollektivavtal för tjänstemän

Den 23 maj 2023 tecknades nya kollektivavtal för tjänstemän med Akademikerförbunden och Unionen. De nya kollektivavtalen gäller från och med den 1 maj 2023 till och med 30 april 2025 och sträcker sig därmed över 24 månader. Avtalen är i nivå med Märket, det vill säga det riktmärke som satts för arbetsmarknaden av industrins parter, med totalt avtalsvärde på 7,4 procent.

Avtalen innehåller bland annat följande       

För Unionen och Akademikerförbunden:

Lön

Lönerevision 1 maj 2023 och 1 maj 2024. Löneökningsutrymmet är 7,2 procent för hela avtalsperioden och delas upp på två lönerevisionstillfällen:

  • 4,1 procent 2023-05-01
  • 3,1 procent 2024-05-01

Åldersgräns för att omfattas av lönerevisionen har anpassats till höjda åldersgränser i lagen om anställningsskydd och är nu till och med 69 år.

Flexpension

Överenskommelse har träffats om ytterligare avsättningar till flexpension. Det innebär att arbetsgivaren ska öka den kompletterande avsättning till ITP med 0,2 procent till totalt 1,3 procent från och med 1 maj 2024.

För Unionen:  

Individgaranti

Heltidsanställda garanteras, om ej annat överenskommits lokalt, lönehöjning med

  • 380 kr vid revisionen 1 maj 2023
  • 300 kr vid revisionen 1 maj 2024

För deltidsanställda ska beloppet omräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltiden.

Lägsta månadslöner

En särskild satsning har gjorts för att höja de lägsta lönerna med 1 350kr 2023 och med 2,4% 2024. Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsanställd tjänsteman som har fyllt 20 år den 30 april 2023 uppgå till lägst:

  • 20 081kr fr.o.m. 1 maj 2023
  • 20 704kr fr.o.m. 1 maj 2024

För heltidsanställd tjänsteman som fyllt 24 år ska månadslönen efter lönerevisionen uppgå till lägst:

  • 23 054kr fr.o.m. 1 maj 2023
  • 23 607kr fr.o.m. 1 maj 2024

Här kan du ta del av pressmeddelandet från Kompetensföretagen: https://www.avtalsrorelsen.nu/2023/05/nya-kollektivavtal-med-unionen-och-akademikerforbunden-for-tjansteman/

Adecco och Akkodis är medlemmar i Kompetensföretagen. Genom detta medlemskap är Adecco och Akkodis bundna av kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbunden.

Vänligen observera! Detta är ett utdrag av förändringarna i de nya kollektivavtalen. Vi inväntar avtalen i sin helhet och så snart vi har fått de till oss kommer vi att lägga ut det på Indecco.

Frågor?

Vid frågor kring avtalen och vad de eventuellt kan innebära för dig så kan du kontakta din konsultchef.


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 010–173 73 00