Information om nytt kollektivavtal för tjänstemän samt lönerevision

Kompetensföretagens tjänstemannaavtal med Unionen och Akademikerförbunden löpte ut den 30 april 2023. Kompetensföretagen och Unionen har idag gemensamt begärt frivillig medling hos Medlingsinstitutet.

Förhandlingarna med våra fackliga motparter avseende nytt kollektivavtal pågår fortsatt, men är ännu inte klara. Kompetensföretagen och Unionen har nu gemensamt valt att begära frivillig medling hos Medlingsinstitutet för att arbeta vidare i förhandlingarna med målsättningen att teckna nytt kollektivavtal så snart som möjligt.

Frivillig medling innebär att medlare utses för att hitta en lösning som båda parter kan acceptera. Medlarna har till uppgift att presentera en hemställan (förslag på lösning) för parterna. Hemställan kan antas eller avslås. Förhandlingarna med Akademikerförbunden fortgår, de är inte part i medlingen.

Nuvarande tjänstemannaavtal fortsätter att löpa fram till att parterna kommer överens om nytt avtal, om ingenting annat meddelas.

När det gäller årets lönerevision så påbörjas den när vi har nytt kollektivavtal på plats. Det är först när avtalet är klart som vi vet vi vad den procentuella löneökningen (eller lönepott) blir och vilka principer som gäller för hur lönerevisionen ska gå till.  

När kollektivavtalet är klart så kommer vi att lägga ut information om det på Indecco.

Vid frågor, vänligen kontakta din konsultchef.  


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 010–173 73 00