Nytt Bemanningsavtal för arbetare

Den 28 april 2023 träffade Kompetensföretagen och samtliga LO-förbund ett nytt Bemanningsavtal för arbetare. Det nya kollektivavtalet gäller från och med den 1 maj 2023 till och med 30 april 2025 och sträcker sig således över 24 månader. Avtalet är i nivå med Märket, det vill säga det riktmärke som satts för arbetsmarknaden av industrins parter, med ett totalt avtalsvärde på 7,4 procent.

I det nya avtalet har det enats om följande:

Lön under ej utbokad tid och garanti

Garantilönen, alltså lönen du får när du inte är utbokad hos kundföretag, kommer att höjas i två steg:

Från och med 1 maj 2023

– 126,30 kr för kvalificerad yrkesarbetare
– 124,79 kr för övriga

Den nya garantilönen gäller från och med den 1 maj, men kommer att betalas ut tidigast i juni.  

Från och med 1 maj 2024

Garantilönen för kvalificerade yrkesarbetare utgår och endast en garantilön ska gälla för samtliga arbetare.  

– 128,91 kr för samtliga arbetare

Arbetsgrupp om det delade arbetsmiljöansvaret

Det kommer under avtalsperioden att tillsättas en arbetsgrupp som ska utreda förutsättningarna att synliggöra det delade arbetsmiljöansvaret mellan bemanningsföretag och kundföretag. Det skulle till exempel kunna handla om att lyfta fram goda exempel i branschen på hur ett gott samarbete kring det delade arbetsmiljöansvaret har bidragit till att göra arbetsmiljön säker och trygg för konsulter.     

Vänligen observera! Detta är en utdrag med förändringar i det nya kollektivavtalet. Vi inväntar avtalet i sin helhet och så snart vi har fått det till oss kommer vi att lägga ut det på Indecco.

Frågor?

Vid frågor kring avtalet och vad det eventuellt kan innebära för dig så kan du kontakta din konsultchef.


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 010–173 73 00