Med anledning av jordbävningen i Turkiet och Syrien

Det är med stor bestörtning vi har tagit del av nyheten om jordbävningen som drabbat Turkiet och Syrien. Det är svårt att förstå omfattningen av förödelsen med många omkomna och skadade samt konsekvenser för bostäder och försörjning som följd av denna katastrof. Våra omedelbara tankar går till våra kollegor och till de runt om i världen som har familj och vänner som har drabbats.

People First – Vid en katastrof är detta en ledstång att hålla sig i för ledning och medarbetare och det innebär att det finns stöd att få för dig som känner att du har behov av att prata med någon. Din chef finns tillhands för detta och skulle du känna ett behov av extra stöd, oavsett anledning, står företagshälsovården Feelgood till ditt förfogande på telefonnummer 010-8108110. Alla medarbetare inom Adecco Group Sverige har möjlighet att ta ett första samtal med Feelgood utan särskilt godkännande från chef. www.feelgood.se

Vänligen

Malin Persson

VD Adecco Group Sverige


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 010–173 73 00