En julhälsning från Svenska Ledningsgruppen och årets julgåva

Bästa konsult,

Tack för ditt viktiga arbete du har bidragit med under det gångna året. Genom ditt arbete bidrar du till framgång såväl hos oss på Adecco, som hos våra kunder och för hela samhället. 

Julen är en tid som förknippas med att göra gott, och i år har ni varit med och bestämt att vi tillsammans skänker en julgåva till barnrättsorganisationen BRIS. Dessvärre finns det allt för många barn som inte känner den trygghet och godhet som vi förknippar med jul.

BRIS är en barnrättsorganisation som står upp för barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. Bris stödjer barn och unga på flera sätt. Dels via en stödlinje dit barn kan ringa, chatta eller mejla med en kurator, dygnet runt, men även gruppstöd och möjlighet att träffa en kurator på någon av Brismottagningarna.  

Återigen, tack för ditt engagemang. Vi hoppas att du får fira julen så som du önskar och tillsammans med nära och kära.

Svenska Ledningsgruppen önskar dig en God Jul och Gott Nytt 2023!


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15