FRÅGOR & SVAR

Min lön – Utbetalning och kontonummer  

När betalas min lön ut?  

Den 25:e i varje månad. Om den 25:e inträffar på en helgdag så betalas lönen ut vardagen innan den 25:e. 

När får jag min lönespecifikation? 

Du kommer få din lönespecifikation i god tid innan löneutbetalningen. Det finns inget specifikt datum som lönespecifikationen skickas varje månad.   

Vart skickas min lönespecifikation? 

Lönespecifikationen kommer direkt till Kivra-appen. Om du inte kan ladda ner appen kan du få lönespecifikationen skickad till din e-post. Skicka ett mail till din konsultchef som tar kontakt med löneavdelningen.

Var anmäler jag mitt konto till Nordea? 

Läs mer här under rubriken “Anmäl / byt ditt kontonummer”. Observera att det tar banken sex arbetsdagar att handlägga ditt kontonummer, så gör det i god tid innan utbetalningsdagen. 

Varför måste jag anmäla mitt konto till Nordea? Jag har inte ett bankkonto hos dem.  

Nordea är vår förmedlingsservice som sköter alla löneutbetalningar och Nordea behöver därför få reda på ditt kontonummer för att du ska få lön. Du behöver inte ha ett bankkonto hos Nordea för att kunna få din lön utbetald.  

Om jag får en ny anställning i ett annat Adecco-bolag (exempelvis går från anställd inom Adecco Student till anställd inom Adecco Sweden), måste jag anmäla mitt konto till Nordea igen?  

Ja, det måste du göra då exempelvis Adecco Student och Adecco Sweden har olika arbetsgivarnummer. Anmäl ditt kontonummer här.

Jag har fått lönen på en utbetalningsavi istället för att få den insatt på mitt konto. Hur gör jag för att få lönen insatt på mitt konto i framtiden?  

Anmäl ditt kontonummer här.

Jag har fått hem en utbetalningsavi. Hur gör jag för att lösa in avin? 

Det finns flera alternativ så klicka på länken för att läsa vad som passar dig bäst här på Nordeas hemsida. Vid frågor kan du ringa Nordea: 0771-22 44 88 

Min lönespecifikation  

När får jag min lönespecifikation?  

Du kommer få din lönespecifikation i god tid innan löneutbetalningen. Det finns inget specifikt datum som lönespecifikationen skickas varje månad.   

Vad betyder de rörliga tilläggen?

Exempelvis OB, arbetstidsförkortning, övertid och särskilda tillägg. Om du har fått en bokningsbekräftelse så kan du kolla i den vilka villkor som gäller för rörliga tillägg. Du kan även vända dig till din konsultchef med denna fråga.  

Jag vill inte ha min lönespecifikation till Kivra, vart vänder jag mig?  

Skicka ett mail till din konsultchef som tar kontakt med löneavdelningen.

Vad gör jag om min lönespecifikation inte stämmer? 

Frånvaron på min lönespecifikation stämmer inte 
Semester: Maila din konsultchef 
Sjukfrånvaro: Maila din konsultchef
VAB: Maila din konsultchef
Tjänstledighet: Maila din konsultchef 
Föräldraledighet: Maila din konsultchef 

Arbetade dagar/timmar på min lönespecifikation stämmer inte
Kontrollera att du har tidrapporterat för dem dagar och timmar det gäller. Maila din konsultchef med information om vilka dagar och timmar som saknas.

Timlönen på min lönespecifikation stämmer inte 
Maila din konsultchef.

Adressen på min lönespecifikation stämmer inte
Maila din konsultchef.

Min skattetabell stämmer inte
 Om du är anställd i Adecco Student kommer det stå att du har skattetabell 99 och det innebär att det dras 30% skatt.  Övriga frågor skickar du till din konsultchef som tar kontakt med löneavdelningen

Hur är tiderna på lönespecifikationen specificerade om jag är timanställd?  

Tiderna är inte angivna i timmar och minuter, utan hela timmar och hundradelar. Exempelvis 1,25 på lönespecifikationen är inte 1 timme och 25 minuter, utan 1 timme och 15 minuter.

Skatt  

Jag har ett skattejämkningsbesked, vad gör jag med det? 

Är du anställd i Adecco Sweden behöver du inte göra något, vi uppdaterar uppgifterna från Skatteverket varje månad.

Är du anställd i Adecco Student så mailar du beskedet till din konsultchef som kontaktar löneavdelningen.

Vad betyder min skattetabell? 

Om du är anställd i Adecco Student kommer det stå att du har skattetabell 99, vilket innebär att det dras 30% skatt.  

Siffran anger vilken tabell som du tillhör, t.ex. Tabell 32. Det är inte samma som att det dras 32% i skatt. Läs mer här.

Jag vill att ni drar extra skatt, hur gör jag då? 

Meddela vilket belopp (i kronor) du vill att vi ska dra och maila till din konsultchef som tar kontakt med löneavdelningen. Den extra skatten ligger kvar tills du meddelar att vi ska ta bort den. 

Vad innebär engångsskatt? 

Engångsskatt dras vid engångsbelopp; exempelvis semesterersättning vid slutlön, bonus, provision och retrolön. Vilken procentsats som dras baseras på uppskattad årsinkomst. Se intervaller i nedan bild för inkomstår 2023. 

Semester  

Var ser jag hur många semesterdagar jag har? 

Det ser du på din lönespecifikation. 

Hur många semesterdagar har jag tjänat in? 

Semester tjänas in under “semesteråret” som löper från 1 april – 31 mars. Den semester man tjänat in under denna period kan man ta ut följande semesterår, vilket kallas för “uttagsår”. Läs om semester här.

När ser jag mina nya semesterdagar på lönespecifikationen? 

Du ser dina nya betalda semesterdagar på lönespecifikationen i maj. 

Hur många semesterdagar kan jag spara?  

Läs om semester här.

Varför är en del av min semester obetald?  

Läs om semester här.

Hur påverkar löneförhöjning min semesterlön? 

Om du får löneförhöjning under semesteråret så påverkas inte den semesterlön som du har idag på dina betalda dagar. Den kommer istället att finnas med i beräkningen av nästa semesterårs semesterlön per dag. 

Hur beräknas min semesterlön 

ARBETARE MED TIMLÖN  

För konsulter anställda före 2013-05-01 är semesterlönen 13,3% av den semestergrundande bruttolönen.  

För konsulter anställda efter 2013-05-01 är semesterlönen 13% av den semestergrundande bruttolönen.  

Den semestergrundande bruttolönen består av arbetade timmar, övertid, arbetstidsförkortning, OB samt alla sorters tillägg. Även semestergrundande frånvaro ingår. Den totala summan gånger aktuell procentsats för semesterlönen delat med antal betalda semesterdagar ger summa semesterlön per semesterdag. 

TJÄNSTEMÄN MED TIMLÖN  

Semesterlönen är 12,5% av den semestergrundande bruttolönen.  

Den semestergrundande bruttolönen består av arbetade timmar, arbetstidsförkortning, OB samt alla sorters tillägg. Även semestergrundande frånvaro ingår. Den totala summan gånger aktuell procentsats för semesterlönen delat med antal betalda semesterdagar ger summa semesterlön per semesterdag. 

TJÄNSTEMÄN MED MÅNADSLÖN  

Semesterlönen utgörs av månadslönen och ett semestertillägg på 0,8%.  

Semesterlönen redovisas på lönespecen med en pluspost om 5,4% av månadslönen samt med ett avdrag om 4,6% av månadslönen. Skillnaden som blir kvar motsvarar 0,8%, alltså semestertillägget. 

I semesterlönen ingår även ett rörligt tillägg på 0,5% av den rörliga lönedel som har tjänats in. Med rörlig lönedel avses t.ex. jour, beredskap, prestationslön mm. Det rörliga tillägget utbetalas 1 gång per år – i maj månad eller i samband med slutlön 


STUDENTER  

Tjänstemän 

Semesterlönen är 12,5% av den semestergrundande bruttolönen för tjänstemän 

Arbetare 

Semesterlönen är 13,3% för anställda studenter före 2013-05-01 (arbetare) 

Semesterlönen är på 13% för anställda studenter från 2013-05-01 (arbetare) 

Alla som är anställda i Adecco Student eller behovsanställda i Adecco Sweden tjänar inte in semesterdagar, utan får semesterersättning utbetald vid varje löneutbetalning. 

Vad betyder slutlön? 

När en konsult slutar sin anställning betalas en slutlön ut månaden efter avslutet. Slutlönen består av kvarvarande semesterdagar samt de semesterdagar som konsulten har tjänat in under pågående intjänandeår.   

Gäller ej anställda som får sin semesterersättning utbetald vid varje löneutbetalning. 

Friskvård

Vad gäller kring friskvårdsbidrag?

Du kan läsa om friskvård här.

Vart hittar jag friskvårdsansökan? 

Den finns här.

Var ser jag hur mycket friskvårdsbidrag jag tagit ut? 

Det hittar du längst ner på din lönespecifikation “Utbet Friskvård i år” 

Kan jag använda mitt friskvårdsbidrag till massage?

Ja, så länge varje enskilt massagetillfälle inte överstiger 1000 kronor.

Jag är deltidsanställd, vad gäller för mitt friskvårdsbidrag? 

Ditt bidrag beräknas utifrån din sysselsättningsgrad. Om du arbetar 75% under hela året så får du 3000 kr x 75% = 2250 kr 

Jag har en tidsbegränsad anställning, vad gäller för mitt friskvårdsbidrag? 

Är du är anställd t.ex. 3 månader så beräknas ditt friskvårdsbidrag utifrån den tid du arbetar hos oss. I detta fall: 3000 kr/12 månader x 3 månader = 750 kr 

Min anställning upphör, vad gäller för mitt friskvårdsbidrag? 

Om din anställning upphör i maj så kommer den att beräknas utifrån de månader som du är anställd under året. I detta fall: 3000 kr/ 12 månader x 5 = 1250 kr 

Jag börjar min anställning under året, vad gäller för mitt friskvårdsbidrag? 

Om du börjar under året så beräknas ditt friskvårdsbidrag utifrån hur många månader det är kvar under året. 

Om du börjar i juni så blir det 3000 kr/ 12 månader x 7 månader = 1750 kr 

Jag är tjänstledig, kan jag ansöka om friskvårdsbidrag? 

Nej, som tjänstledig kan du inte ansöka om friskvårdsbidrag. 

Jag är föräldraledig, kan jag ansöka om Friskvårdsbidrag? 

Ja, som föräldraledig kan du ansöka om friskvårdsbidrag. 

Vilken information behöver finnas på mitt kvitto som jag bifogar ansökan? 

Nedan ser du vilken information som behövs :
Vem du är 
Vilken aktivitet det gäller 
Säljaren av friskvården 
Datum 
Moms 

Kan jag få friskvård för medlemsavgifter/startavgifter? 

Nej, du kan inte få friskvård för t.ex. medlemsavgift på ett gym.  Du kan däremot använda friskvårdsbidraget till själva träningskortet/gymkortet.

Kan jag köpa redskap för att utföra träningen? 

Nej, du kan inte få friskvård för att köpa in redskap som kan behövas i träningen. 

Övrigt 

Om det är en aktivitet utan inslag av motion (t.ex. massage) så finns det ett maxbelopp på 1000 kr. Är det en åtgärd för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador så ingår det inte. 

När måste jag senast skicka in min ansökan om friskvård? 

För att kunna få friskvård för 2023 så behöver din ansökan vara hos oss senast den 30/11. Du är själv ansvarig för att dina kvitton kommer in i tid. 

Vilken information behöver ni om jag har autogiro? 

De större kedjorna har ett betalningsintyg som man kan få och skicka med som kvitto på att du har gjort dina betalningar. 

Allmänt

Vilket är mitt anställningsnummer?  

Det står i högra hörnet på din lönespecifikation.  

Jag hittar inte kontaktuppgifterna till min konsultchef. Vart vänder jag mig? 

Du bör ha fått ett mail vid anställningens start (samt vid eventuellt byte av konsultchef) där din konsultchefs uppgifter finns med.

Jag har frågor om Planbition, vart vänder jag mig?  

Vänd dig till din konsultchef. 

Jag kan inte logga in på Adecco Direct, vad gör jag? 

Vänd dig till din konsultchef.

Jag har generella frågor om Adecco Direct, vart vänder jag mig? 

Vänd dig till din konsultchef. 

Frånvaro

När ska jag sjuk/vab/frisk-anmäla mig?  

Utgångspunkten är att du ska anmäla din frånvaro så snart du/ditt barn upplever sjukdomssymtom av den karaktär att du inte kommer kunna närvara vid ditt nästkommande planerade arbetspass.

Om du är anställd i Adecco Student behöver du fråga din konsultchef vilken rutin som gäller för dig.
Om du är anställd i Adecco Sweden ska du sjuk/vab/frisk-anmäla dig via formuläret här.

Du skickar in en frånvaroanmälan som fortlöper tills dess att du skickar in en friskanmälan.
Du ska friskanmäla dig så snart du/ditt barn är frisk och du förväntas återgå till arbetet.

Hur registreras min frånvaro? 

Vi registrerar din frånvaro från den tidpunkt din anmälan inkommer till oss. Exempelvis om du skickar in din sjukanmälan kl 09, men ditt pass börjar kl 08, så lägger vi ändå frånvaron från kl 09. Anmäl därför alltid din frånvaro i tid innan ditt arbetspass börjar.

Om jag blir sjuk mitt i ett arbetspass, vad gör jag? 

Skicka in din frånvaroanmälan via formuläret så snart du går hem, så registrerar vi din frånvaro från den tidpunkt den inkom till oss. Exempelvis om du går hem från arbetet kl 10 så ska du sjukanmäla dig till oss kl 10, så registrerar vi din frånvaro från den tidpunkten.

Jag har vabbat en dag men är nu själv sjuk, vad gör jag? 

Om du har anmält vab och sedan själv blir sjuk kommande dag så behöver du skicka in en friskanmälan för att avsluta vab:en och sedan skicka in en sjukanmälan för att meddela att du själv är sjuk. 

Jag har glömt att friskanmäla mig, vad gör jag? 

Skicka in en friskanmälan via formuläret. I “övrigt” anger du vilken dag du blev frisk och var åter i arbete, så registrerar vi det. Exempelvis “Jag var åter i arbete 4/10”. 

När anmäler ni min sjukfrånvaro till Försäkringskassan?  

När din sjukfrånvaro uppkommit i 14 dagar eller mer anmäler vi den till Försäkringskassan. Läs mer om vad du som medarbetare behöver göra för att få ut din sjukpenning på Försäkringskassans hemsida.

Anmäler ni min vab till Försäkringskassan? 

Nej, vi anmäler inte din vab till Försäkringskassan. Läs mer om Vård av barn på Försäkringskassans hemsida.

Försäkringskassan efterfrågar mitt SGI, vad gör jag? 

Fyll i detta fomulär. Välj alternativet ”Inkomstförfrågan till Försäkringskassan”

Jag har fått ett läkarintyg. Vart skickar jag det? 

Maila läkarintyget till sjukanmalan@adecco.se  

Om du är anställd i Adecco Student mailar du intyget till din konsultchef.

Varför behöver jag inkomma med läkarintyg? 

Efter dag sju i sjukperioden behöver du inkomma med läkarintyg för att erhålla sjuklön. 

Läs mer om regler och lagar kring läkarintyg på Riksdagens hemsida. 

Om du är anställd i Adecco Sweden, och inte har inkommit med ett läkarintyg den sjunde kalenderdagen i sjukperioden, så skickar vi en påminnelse till dig.

Jag har fått ett förstadagsintyg. Vart skickar jag det? 

Maila intyget till sjukanmalan@adecco.se 

Jag har frågor om min frånvaro. Vart vänder jag mig? 

Om du inte hittar svar på din fråga här, vänd dig till din konsultchef.

Tidrapportering 

Hur fungerar tidrapportering? 

Läs generell info om tidrapportering här.  

Jag har frågor om Fieldglass, vart vänder jag mig?   

Vänd dig till din konsultchef. 

Jag har frågor om Quinyx, vart vänder jag mig? 

Vänd dig till din konsultchef. 

Mitt schema stämmer inte, vart vänder jag mig? 

Vänd dig till din konsultchef. 

Var finns manualen för Adecco Time? 

Den hittar du här.

Min aktiveringslänk har gått ut, vad gör jag? 

Kontakta din konsultchef och be om en ny länk. Det tar cirka 20 minuter innan länken kommer fram. Om du inte får något mail, kontrollera din skräppost.  

Jag kan inte justera tiderna i appen. Rulllistan syns inte. Vad gör jag? 

Observera att om du har mörkt visningsläge på din telefon (Inställningar > Visning och ljusstyrka > Mörkt) så kommer du inte kunna justera tiderna i appen. Vänligen testa att tillfälligt byta till ljust visningsläge. 

När kan jag skicka in min tidrapport? 

När du har arbetat veckans sista pass.  

Om din konsultchef lägger in tiderna efter hand, vänligen vänta tills du jobbat veckans sista pass innan du skickar in, annars blockas veckans tidrapport och du kan inte skicka in fler pass för veckan. 

Hur tidrapporterar jag vid månadsbryt? 

När månadsbrytet är mitt i en vecka så ska du skicka in den del av veckan som hör till föregående månad så snart du jobbat månadens sista pass. Resten av veckans dagar skickar du in så snart du arbetat veckans sista pass. Det blir två separata rapporter i appen. 

Exempelvis månadsbrytet mellan augusti och september: 

Måndag 29/8, tisdag 30/8 och onsdag 31/8 hör till augusti och ska skickas in så snart du jobbat klart ditt pass 31/8. Det kommer delas upp i appen så att du kan skicka in enbart de dagar som hör till augusti. 

Resterande dagar i veckan, alltså torsdag 1/9 och fredag 2/9 (även lördag 3/9 och söndag 4/9 om du jobbar helg), ska skickas in så snart du arbetat veckans sista pass. 

Jag har fått ett påminnelse-SMS från Adecco Konsultsupport. Vad betyder det? 

Att vi saknar din tidrapport för den veckan som står angiven i SMS:et. Kontrollera rapporten i din app och skicka in den. 

Om det står att vi saknar en eller flera tidrapporter för en viss månad, kontrollera månadens rapporter och skicka in de du inte redan skickat in. 

Kompetensportalen

Hur loggar jag in på Kompetensportalen? 

Här loggar du in. 

Jag har fått ett mail med inloggningsuppgifter men lyckas ändå inte logga in. Vad gör jag? 

Maila info@adecco.se

Intyg

Vad finns det för olika intyg? 

Inkomstintyg (används för att söka t.ex. banklån eller boende) 
Anställningsintyg (ett bevis på din anställning hos oss. Beställs hos din konsultchef)
Arbetsgivarintyg (används främst för att söka A-kassa) 
Arbetsbetyg/tjänstgöringsbetyg (beställs hos din konsultchef) 

Hur beställer jag ett intyg? 

Du beställer anställningsintyg och arbetsbetyg genom att kontakta din konsultchef.
Övriga intyg beställer du via detta formulär.


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 010–173 73 00