Information om lagändring för inhyrning av konsulter

Riksdagen har tagit beslut om lagändringar i uthyrningslagen som började tillämpas den 1 oktober. Adecco omfattas av uthyrningslagen och därmed av dessa lagändringar.  

Ändringarna innebär att när ett kundföretag har hyrt in en konsult till en och samma driftsenhet i över 24 månader under en treårsperiod ska konsulten erbjudas tillsvidareanställning eller betala en ersättning motsvarande två månadslöner till konsulten.

Uthyrningstiden börjar räknas den 1 oktober 2022, inte innan dess. Det betyder att skyldigheten att erbjuda anställning eller utbetala ersättning infaller som tidigast den 1 oktober 2024.

Det är kundföretaget som ansvarar för att regeln efterlevs. Det är dessutom kundföretaget som väljer om konsulten ska erbjudas en tillsvidareanställning eller få ersättning om två månadslöner. Accepterar konsulten anställningserbjudandet så upphör anställningen hos bemanningsföretaget. Om konsulten tackar nej till anställningserbjudandet, alternativt får ersättning, kan konsulten vara kvar i uppdrag hos kundföretaget.  

Mer information om dessa lagändringar finns sammanställt av Kompetensföretagen här.

Om du har frågor kring ovanstående, vänligen kontakta din chef.  


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 010–173 73 00