HealthManager

Adecco kommer från den 29 augusti att börja använda Aino HealthManager – ett system som ger Adeccos chefer stöd att agera tidigt vid tecken på ohälsa. Aino HealthManager bidrar till välmående och arbetsförmåga på ett datadrivet sätt i enlighet med bestämmelserna i GDPR.  

För Adecco är det mycket viktigt att du trivs och mår bra på ditt arbete. Vi har därför som rutin att följa upp sjukfrånvaro. HealthManager är ett stöd för Adecco att bli ännu bättre i vårt uppföljningsarbete.

Den dagen vi startar upp och börjar använda HealthManager kommer systemet att inkludera frånvaro tillbaka i tiden vid beräkning av sjukfrånvarotillfällen. Du kan därför komma att få ett meddelande om att mötas för ett samtal med din chef som redan är genomfört. Vänligen ha överseende med det och invänta mer information från din chef.

Om du har frågor kring ovanstående, vänligen kontakta din chef.


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15