Med anledning av kriget i Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina. Det är med bestörtning vi följer eskaleringen av situationen i Ukraina. Våra omedelbara tankar går till våra kollegor som har familj och vänner som drabbas. Även om The Adecco Group inte har någon direkt verksamhet i Ryssland eller Ukraina, har vi ett stort antal ukrainska medarbetare och konsultkollegor inom koncernen.

People First –  I en tumultartad tid är detta en ledstång att hålla sig i för ledning, medarbetare och konsulter och det innebär att det finns stöd att få för dig som känner oro och har behov av att prata med någon. Din chef finns tillhands för detta och skulle du känna ett behov av extra stöd, oavsett anledning, står företagshälsovården Feelgood till ditt förfogande på telefonnummer 010-8108110.

Alla medarbetare inom Adecco Group Sverige har möjlighet att ta ett första samtal med Feelgood utan särskilt godkännande från chef. www.feelgood.se

Vänligen

Malin Persson

VD Adecco Group Sverige


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15