Förändrad rutin för friskvårdsbidrag

Adeccos policy och rutin för friskvårdsbidrag gäller för samtliga anställda i Adecco Sweden och inga lokala avvikelser eller undantag får ske.
Adecco ger ett bidrag (en personalförmån) för enklare motion. Friskvårdsbidraget är 3000 kr/år och du kan ansöka om det när du varit anställd i 3 månader.

Senast den 30 november skall friskvårdskvitto vara oss tillhanda för att kunna betalas ut på innevarande år

Anställda i Adecco Student har ej rätt till friskvårdsbidrag.


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15