Förändrad hantering för reseräkningar, traktamente och milersättning!

Hej!

Nu har vi förändrat hanteringen för reseräkningar, traktamente och milersättning. Nedan finns en kort beskrivning om hur du behöver gå tillväga för att yrka ersättning för dina resor, men det är viktigt att du läser instruktionen som finns i respektive blankett när du använder den. Det är viktigt att du använder de senaste blanketterna för din reseräkning, de senaste blanketterna hittar du alltid på Indecco.

För dig som rest och haft utlägg i tjänst finns blanketter för yrkande av ersättning. Säkerställ alltid att du följer de rutiner kring tjänsteresor som gäller för just ditt uppdrag genom dialog med din Konsultchef inför resa.

Vi uppmuntrar att du i första hand ber om digitala kvitton under din resa. Originalkvitton i digital form underlättar hanteringen både för dig och oss vid återbetalning.

Du yrkar på ersättning för tjänsteresa genom att:

1.Fylla i aktuell blankett

2. Maila aktuell blankett/blanketter till din konsultchef

A) För utlägg behöver kvitto bifogas

B) För utlägg behöver fysiska originalkvitton postas till oss. Adressen finns på blanketten

Det finns tydliga instruktioner på hur du går tillväga i respektive blankett nedan. För att komma åt blanketterna klickar du på ”Blanketter” här till höger. Kontakta din konsultchef om du har några frågor eller funderingar.

Blanketter:

– Reseräkningar inrikes- och utrikes tjänsteresa: används vid tjänsteresa och yrkande på ersättning för traktamente. 

– Reseräkningar endast utlägg: används vid yrkade på ersättning för utlägg.

– Milersättning: används vid yrkade på milersättning.

Vänliga hälsningar

—————————————————————————————–


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15