Viktig information kring Smittbärarpenning

Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för dig som bor med covid-smittad person.

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer innebär att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Reglerna kan till exempel vara att du inte får gå till arbetet. Får du inte gå till arbetet och inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Tänk på att det krävs ett läkarintyg som styrker att du inte kan vara på arbetet. För mer information ta kontakt med Försäkringskassan. (text hämtad från fk.se)

För dig som anställd på Adecco/Modis gäller följande riktlinjer när du ska anmäla frånvaro pga att du ska söka Smittbärarpenning.

Anmälan om frånvaro görs direkt till konsultsupporten via telefon.

Nuvarande rutin för sjukanmälan kan inte användas!

För att få ersättning från Försäkringskassan krävs ett läkarintyg*, kopia på intyget skickas även till konsultsupporten.Ansökan om ersättning för smittbärarpenning görs till Försäkringskassan då ersättning för denna period erhålls av Försäkringskassan och inte arbetsgivare.

*Läkarintyget avser dig som söker om Smittbärarpenning och inte din familjemedlem som är smittad då det är du som söker ersättning om Smittbärarpenning. För frågor om detta, ta kontakt med Försäkringskassan.

Vill du ha mer information gällande rekommendationen eller den ersättning du kan få vänder du dig direkt till Försäkringskassan. Du kan också följa nedan länkar för mer information.


https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15