Sjukrutin 1 Juli 2020

Från och med 1 juli har vi nya rutiner för sjukanmälan. Vid sjukdom eller VAB ska du som medarbetare anmäla detta till oss via formulär här på Indecco. Du hittar formuläret och mer information om detta i fliken som heter sjukanmälan. Du når också formuläret via länk: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kcEK87S48kWam-VGbLkML7G6ADrg7NlLnW21rGDG9ENUQkc4SkY1REJJMFpJT0xBR1BQQ0pER1cyUS4u

Du använder samma formulär när du friskanmäler dig.

Har du blivit sjuk innan första juli, och således anmält detta enligt tidigare rutiner, ska du friskanmäla dig via formuläret enligt nya rutiner ovan.  

Finns det frågor kring detta går det bra att kontakta vår konsultupport

Trevlig sommar!


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15