Info kring kollektivavtal samt lönerevision

Hej Adeccokonsult! 

Nedan kommer information om avtalsrörelsen som påverkar vår process kring lönerevisionen. 

På grund av den ekonomiska situation som råder i Sverige med anledning av Covid-19 kommer kollektivavtalen att förlängas (prolongeras) med sju månader från nuvarande utlöpningsdatum. Det betyder att det inte kommer att avtalas om några lönehöjningar eller andra förändringar i kollektivavtalen nu i vår. Förhandlingarna flyttas till i höst.

Detta innebär i praktiken att:

  1. Avtalsrörelsen skjuts upp och återupptas hösten 2020.
  2. Kollektivavtalen förlängs (prolongeras) utan ändringar i vare sig villkor eller löner till i höst. Det vill säga att parterna har beslutat att nuvarande avtal ska löpa på till 30 november med nuvarande villkor och löner.
  3. Detta berör alla anställda i Adecco Group Sverige med varumärken oavsett facklig tillhörighet och roll. Det berör med andra ord såväl konsulter i Adecco Sweden AB och Modis, som innemedarbetare i Adecco HR AB.
  4. Hur avtalet kommer se ut vad gäller lönehöjning, vet vi först mer om när nytt avtal har slutits.
  5. Vi kommer att fortsätta med att jobba med att möta upp och utvärdera enligt den process vi har i Adecco Group vad gäller utvärderingssamtal, målsamtal och feedback. Ett viktigt sätt är att uppmärksamma och ge återkoppling på insats, resultat och mål.
  6. Vi kommer att hålla er uppdaterade med viktig och väsentlig information. Under tiden hoppas vi att ni konsulter lyfter frågor som dyker upp och använder er Business Manager för stöd och support samt även respektive facklig representant.
  7. Vad gäller genomförande av lönesamtal så har vi i överenskommelse med Unionen beslutat att skjuta fram dessa till hösten 2020.


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15