Senaste information Coronavirus 7/4

Hej Adeccomedarbetare! 

Här kommer en uppdaterad information gällande policies kopplat till Coronaviruset. 

Medarbetare som kan ha utsatts för coronavirus
Har du varit på resa och kan ha exponerats för coronavirus har du en skyldighet att berätta det för arbetsgivaren innan du kommer tillbaka till jobbet, enligt smittskyddslagen. Det finns nu ett nationellt informationsnummer att ringa för att ställa allmänna frågor om Covid-19: 

113 13.

Vår rekommendation är att följa utvecklingen och hålla sig uppdaterad på Krisinformation.se.

Om du som medarbetare känner oro hänvisar vi också till 1177 Vårdguiden.

Samma gäller för den som exponerats för coronavirus genom kontakt med nära anhörig som konstaterats bära på smitta. Du som konsult har Adecco som arbetsgivare även om du är ute på ett uppdrag hos en kund. Därför ska du kontakta såväl Adecco som kunden du är uthyrd till.

Ekonomi vid sjukdom och regler kring sjukdom

Den medarbetare som är sjuk ska sjukanmäla sig till sin arbetsgivare och får sjuklön och sjukpenning som vid annan sjukdom. Du ska också anmäla sjukdom till Euroaccident. Precis som vanligt.

– Reglerna om smittbärarpenning innebär att du som av läkare konstaterats bära på smitta, men inte är sjuk, och inte får komma till arbetsplatsen kan ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan. Läs mer om smittbärarpenning i Arbetsgivarguiden.

– När det gäller karensavdraget så kan den anställde i efterhand ansöka om ersättning från Försäkringskassan för den första sjukdagen i fall som inträffar mellan den 11:e mars och den 31:a maj. För mer information kring detta samt hur du ansöker om ersättning se Försäkringskassans hemsida.

– Vi hänvisar er till att följa Försäkringskassans information för sjukintyg.

Om något nytt inkommer så förmedlas även det för er konsulter på Indecco.

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är ansvarig statlig myndighet när det gäller smittskyddsfrågor. Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är att den som inte har symptom på sjukdom kan arbeta som vanligt. På myndighetens hemsida finns frågor och svar om coronavirus covid-19.

Arbetsgivaransvar
Ytterst är det arbetsgivaren som beslutar vilka åtgärder som är lämpliga att vidta i verksamheten. Tillse att du bjuds med i informationsforum om Corona hos den kund dit du är uthyrd. Som Adeccokonsult ska du FÖLJA KUNDENS RIKTLINJER. Det finns många sätt att förebygga smitta och stilla oro, några exempel är information och kunskap samt att vi uppmanar er att följa de basala hygienråden: tvätta händer ofta, använda handsprit med mera. Är du oklar på vad som gäller och saknar tydliga riktlinjer? Kontakta då din chef på Adecco.

Vi kommer att uppdatera löpande på Indecco gällande Corona så snart det finns något relevant att berätta. När det sker en uppdatering så noterar vi det med aktuellt datum. Är datumet inte aktuellt är det de senaste riktlinjerna som gäller. Säkerställ att du med jämna mellanrum besöker Indecco för aktuell information. Vi vill också påminna er om att det är kundens riktlinjer som gäller, för er ute på uppdrag hos kund. 

Tack för det fantastiska arbete ni gör ute hos våra kunder!


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15