Information Coronavirus

Hej Adeccokonsulter! 

Vi vill informera er om Adeccos policies gällande Coronaviruset. 

Medarbetare som kan ha utsatts för coronavirus
Har du varit på resa och kan ha exponerats för coronavirus har du en skyldighet att berätta det för arbetsgivaren innan du kommer tillbaka till jobbet, enligt smittskyddslagen. Du ska också kontakta vården via 1177 Vårdguiden för att få information om provtagning med mera. Samma gäller för den som exponerats för coronavirus genom kontakt med nära anhörig som konstaterats bära på smitta. Du som konsult har Adecco som arbetsgivare även om du är ute på ett uppdrag hos en kund. Därför ska du kontakta såväl Adecco som kunden du är uthyrd till.
Reglerna om smittbärarpenning innebär att du som av läkare konstaterats bära på smitta, men inte är sjuk, och inte får komma till arbetsplatsen kan ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan. Läs mer om smittbärarpenning i Arbetsgivarguiden.

Sjuk medarbetare
Den medarbetare som är sjuk ska sjukanmäla sig till sin arbetsgivare och får sjuklön och sjukpenning som vid annan sjukdom. Precis som vanligt.

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är ansvarig statlig myndighet när det gäller smittskyddsfrågor. Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är att den som inte har symptom på sjukdom kan arbeta som vanligt. På myndighetens hemsida finns frågor och svar om coronavirus covid-19.

Arbetsgivaransvar
Ytterst är det arbetsgivaren som beslutar vilka åtgärder som är lämpliga att vidta i verksamheten. Som Adeccokonsult ska du följa kundens riktlinjer. Det finns många sätt att förebygga smitta och stilla oro, några exempel är information och kunskap samt att vi uppmanar er att följa de basala hygienråden: tvätta händer ofta, använda handsprit med mera. Är du oklar på vad som gäller och saknar tydliga riktlinjer? Kontakta då din chef på Adecco.


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15