Information Kontrolluppgifter för 2019

Från och med 1/1 – 2019 infördes Arbetsgivardeklaration på Individnivå och arbetsgivare började rapportera in uppgifter till Skatteverket varje månad. Det betyder att inga kontrolluppgifter kommer att skickas ut i slutet av januari/början av februari i år. Skatteverket har alla uppgifterna för 2019 inrapporterade.

Vill du se närmare på dina uppgifter så kan du gå till Skatteverkets hemsida och logga in på ”Mina sidor”.

Skatteverket – Mina sidor


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15