Frånvarorapportering i appen

Från och med den 1 november kommer alla ordinarie konsulter kunna registrera sjukfrånvaro samt vård av barn i Adecco Time.

Alla ordinarie konsulter har möjlighet att komma åt Adecco Times sjukfrånvaroregistrering, antingen via appen eller browser. Det finns två versioner av applikationen, en fullversion och en lightversion. Fullversionen är tillgänglig för dig som tidrapporterar via Adecco Time och innebär att du kan rapportera både tid och sjukfrånvaro eller vård av barn. Lightversionen är tillgänglig för övriga användare som inte tidrapporterar via appen eller browser och kommer endast ge möjlighet att registrera sjukfrånvaro och vård av barn.

För att du ska kunna registrera sjukfrånvaro och vård av barn i appen så måste du uppdatera appen till den senaste versionen. Uppdateringen kommer finnas tillgänlig från och med den 28 oktober och du kan när som helst efter det uppdatera appen. Om du inte har uppdaterat appen den 1 november så kommer du inte kunna använda den nya funktionen.

Rutinen kring sjukanmälningar till Euro Accident är oförändrad och du ska fortsätta anmäla din sjukfrånvaro dit på samma sätt som tidigare på något av följande sätt:

SMS:

Skriv sjuk, vab eller frisk följt av mellanslag och ditt personnummer till 711 20.

Webben:

Gå till http://sjukanmalan.se. Sjuk eller friskanmäl dig på sidan genom att ange ditt personnummer och ditt telefonnummer.

Telefon:

Ring 08-555 987 87 och följ instruktionerna.

Här är manualen för hur du registerar din sjukfrånvaro i appen.

Studenter omfattas inte av den nya rutinen för frånvaroregistrering och ska fortsätta anmäla sin sjukfrånvaro på samma sätt som tidigare.

Kontakta Konsultsupporten om du har frågor kring den nya sjukanmälningsrutinen på mail konsultsupport@adecco.se eller via telefon på 077-440 00 15.


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15