För dig som konsult

Indecco är intranätet för dig som är konsult. Att bygga en starkare relation och förbättra kommunikationen gentemot våra konsulter är viktigt för oss. Vi hade själva en idé om hur Indecco skulle vara – enklare att navigera, användarvänligare och naturligtvis även responsiv för mobil användning.

Men för att säkra att vi tar steg i rätt riktning tyckte vi att det var viktigt att träffa några av er för kvalitativa intervjuer runtom i landet där vi kunde förstå vad för något det är ni letar efter i stort, för att se om det fanns andra aspekter som skulle kunna vävas in i lösningen för att göra det till ett verktyg ni kan verkligen glädjas av.

Vi välkomnar din feedback för att ytterligare förbättra denna service över tid.


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15