Reseräkningar och Friskvårdsansökningar för 2016

Till alla konsulter som har reseräkningar eller friskvårdsbidrag att skicka in för år 2016 vill vi be er att göra det snarast, då era konsultchefer behöver godkänna dessa och hinna skicka dem till löneavdelningen för detta räkenskapsåret.


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15