Förändrad tidrapportering

Nu gör vi en förändring av vår tidrapportering. Istället för tidrapportering via mail har vi utvecklat en app för smartphone som visar dina arbetstider, som du själv gör ändringar i och där du godkänner din tidrapport. Den inrapporterade tiden är underlag för både lönen till dig och fakturan till kunden, så det är viktigt att det blir rätt och att tidrapporteringen upplevs som enkel och smidig för alla. Det är anledningen till den här förändringen.

Det som krävs för att kunna tidrapportera via appen är en smartphone, iPhone och Android fungerar. Om du inte har en smartphone fortsätter du med mail ett litet tag till. Under den närmaste tiden kommer vi att lansera en webbsida, som du hittar via Indecco, där du kan tidrapportera på samma sätt som i appen. Mer info om det kommer. Inom den närmaste tiden får alla konsulter mer information via sin konsultchef. Det är din konsultchef som avgör när det är dags för dig att börja tidrapportera via appen istället för via mail. Du som idag endast tidrapporterar i kundens system fortsätter med det och berörs inte av förändringen.

Vi hoppas att du kommer att gilla appen och att den gör tidrapporteringen enklare!


Indecco by Adecco Sweden

Tel: 077-440 00 15